Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 - TARAFLAR


1.1.SATICI

Ünvanı: Microcarton Ambalaj Dış Ticaret LTD Şti

Adresi: Akhan Mah. 244 Sokak No 10/1 Pamukkale/Denizli

Telefon: +90 5372267575

Fax:

Eposta : [email protected]


1.2. MÜŞTERİ


Ad Soyad / Ünvan:

TC Kimlik Numarası:

Adres :

Telefon :

E-posta:

 


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu Sözleşme’nin (bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır)  konusu, MÜŞTERİ'nin SATICI'ya ait www.thelittlemaker.com adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


MADDE 3 -  SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER


Ürün Adı , : … adet

Toplam Satış Bedeli : …. -TL

Ödeme Şekli ve Planı : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Kargo Ücreti : … -TL


 MADDE 4 - ÖDEME


4.1. MÜŞTERİ’NİN kredi kartı ile ödemede bulunabilmesi için kredi kartı bilgilerini tam ve eksiksiz olarak ilgili bölümde doldurması zaruridir. Kredi kartı ile tek çekimde ödemede bulunulabileceği gibi, kampanyalar kapsamında belirlenebilecek sayıda takside bölünmek suretiyle vadeli ödeme de yapılabilir. Taksitlendirme işlemlerinde,Müşteri ile Banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Banka, kampanyalar düzenleyerek MÜŞTERİ’nın seçtiği taksit adedinin daha üzerinde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit erteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar Banka’nın inisiyatifindedir.


4.2. Vadeli satışların sadece Banka’ya ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, MÜŞTERİ, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri Banka’dan ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve MÜŞTERİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4.3. Ödemelerin taksitli olarak yapılması durumda, iadenin, işlem yapılan kredi kartına her ay taksitli olarak yansıtılması tamamen Banka’nın süreç ve uygulamaları ile ilgilidir.,


4.4. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’nin MÜŞTERİ tarafından onaylanması ve ürün bedelinin MÜŞTERİ’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya Banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünü teslim yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


MADDE 5 - TESLİMAT


5.1. Ürün, MÜŞTERİ’nın talep etmiş olduğu teslimat adresinde SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ilgili kişiye teslim edilecektir. MÜŞTERİ, MÜŞTERİ’nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, MÜŞTERİ’ye yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir. Teslim anında MÜŞTERİ’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, MÜŞTERİ’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun SATICI’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de MÜŞTERİ’ya aittir.


5.2. Teslimat, 30 (otuz) günlük yasal süre geçirilmeksizin, siparişin SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren SATICI tarafından taahhüt edilen süre içinde yerine getirilir. SATICI, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkansızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ’ya bildirmekle yükümlüdür.


5.3. Kargo firmasının, ürünün MÜŞTERİ’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle siparişi verilen ürünün MÜŞTERİ'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


5.4. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Bunun dışında teslimat masrafları MÜŞTERİ’ya aittir.


MADDE 6 – MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


6.1.  MÜŞTERİ internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dâhil satış fiyatının  MÜŞTERİ tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI'nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.


6.2. MÜŞTERİ tüketici sıfatıyla talep ve şikâyetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerinin sağladığı kanallarla SATICI’ya ulaştırabilir.


6.3. MÜŞTERİ, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek, taşımadan kaynaklı olduğu anlaşılan ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kabul etmeyerek kargo şirketi yetkilisine tutanak tutturmak ile sorumludur. Aksi halde, SATICI sorumluluk kabul etmeyecek, teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, MÜŞTERİ’ya aittir.


6.4. MÜŞTERİ, elektronik ortamda verdiği bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlarda bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu ve doğacak zararları tamamıyla karşılamayı kabul eder.


MADDE 7 - SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ


7.1. SATICI, sözleşme konusu Mal/Hizmet’in Tüketici Mevzuatına uygun olarak sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile MÜŞTERİ’ya teslim edilmesinden sorumludur.Sözleşme konusu ürün, MÜŞTERİ’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.


7.2.SATICI ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde MÜŞTERİ’ya kanuna uygun yöntemle bildirir. Bu takdirde MÜŞTERİ, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. MÜŞTERİ’nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 14 (on dört) gün içinde iade edilir.


7.3. SATICI, gerekli gördüğü durumlarda, MÜŞTERİ’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda MÜŞTERİ’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden MÜŞTERİ’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurabilir. MÜŞTERİ’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde MÜŞTERİ’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.


7.4. Herhangi bir nedenle MÜŞTERİ tarafından Mal/Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI Mal/Hizmet’in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


7.5. Ürün hakkında onarım talep edilmesi halinde Tüketici Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen süreler uygulanır.


7.6. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve stoklarında bulunması halinde MÜŞTERİ’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


7.7. SATICI’nın kampanya süresi sonunda sipariş ve/veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla eşit kalitede ve fiyatta farklı ürün tedarik etme hakkı saklıdır, ancak Tüketici, satın almış olduğu ürünün stoklarda bulunmaması sebebiyle tedarik edilemeyeceği hususunu ifa yükümlülüğü süresi dolmadan kendisine bildiren SATICI’nın, ürün bedelini iade etme hakkının da saklı olduğunu kabul eder. Tüketici, ürünün stoklarda bulunmadığı kendisine bildirilmesine rağmen para iadesi yerine eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edilmesi hususunda talep ileri süremeyecektir.


7.8. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin MÜŞTERİ'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden ve onay alınmadan gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


7.9. Ürünün tesliminden sonra MÜŞTERİ'ya ait kredi kartının, banka kartının, debit kartının ve/veya İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemlerinin MÜŞTERİ'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, MÜŞTERİ'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ilgili ürünü 3 (Üç) gün içinde SATICI'ya iade göndermesi zorunludur. Bu takdirde kargo masrafları MÜŞTERİ'ye aittir.


7.10. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu MÜŞTERİ'ye mümkün olan en kısa sürede bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde MÜŞTERİ'nin siparişi iptal etme ve sözleşmeyi fesih etme hakkı bulunmaktadır. Sözleşme’nin fesih edilmesi durumunda SATICI, varsa teslimat masrafları dahil olmak üzere tahsil ettiği tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaşmasını takip eden 14 (On dört) gün içinde nakden ve defaten MÜŞTERİ’ya iade etmekle yükümlüdür.


7.11. MÜŞTERİ’nin cayma hakkını kullanması halinde, kredi kartı, banka kartı ve/veya debit kartı ve İnternet Sitesinde sunulan diğer ödeme sistemleri ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin MÜŞTERİ tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (On dört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra MÜŞTERİ hesaplarına yansıması tamamen bankaların süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması ya da bu sebeple bir sorumluluk ya da yükümlülüğü bulunmamaktadır.


7.12. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından da sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak MÜŞTERİ SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz.


MADDE 8 - CAYMA HAKKI


8.1.Tüketici, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 14 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, MÜŞTERİ ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Yurtiçi gönderimlerde, cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo firması ile gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir.


8.2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan tüm masraflar ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu Kargo ya da Teslim Kargo firması ile gönderilmesi halinde SATICI’ya aittir. Yurtdışından sipariş verilen ve yurtdışına teslimatı yapılan şiparişlerde, MÜŞTERİ’nın değişim talep etmesi ya da ürünü iade etmesi halinde, tüm masraflar ve tüm kargo bedelleri MÜŞTERİ’ya aittir. Değişim ve iade sebebiyle hem teslim edilen ülkede hem de Türkiye’de doğabilecek gümrük vergisi, harç v.s. ve bu sebeple ortaya çıkacak diğer tüm masraflar ve ekstra maliyetler MÜŞTERİ’ye aittir.


8.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya işbu Sözleşme’nin 1. Maddesinde belirtilen telefon ya da elektronik posta yoluyla bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkı kapsamında ürünün mesafeli satış sözleşmesi içeriğinde yer alan hükümler çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.


8.4. MÜŞTERİ, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.


8.5. Cayma Hakkının Kullanılması Halinde;


a) 3. kişiye veya MÜŞTERİ’ye teslim edilen ürünün faturası,(iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır


b) İade formu,


c) 14 günlük süre içerisinde iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte, eksiksiz ve hasarsız olarak,teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelerin SATICI'ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli MÜŞTERİ’ye iade edilir.


8.6. Cayma hakkının kullanılması ve sözleşmede hüküm altına alınan diğer sebeplerle ürün bedelinin MÜŞTERİ’ya iadesi durumunda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü şu şekilde uygulanacaktır: MÜŞTERİ ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise, Banka MÜŞTERİ’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. SATICI, bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların MÜŞTERİ’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için, talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. MÜŞTERİ’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve MÜŞTERİ iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.


8.7. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği MÜŞTERİ’ye nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan,  MÜŞTERİ’ye nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, MÜŞTERİ’nın Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.


8.8. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürün teslimi sırasında MÜŞTERİ’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmektedir. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın iade bölümü doldurularak ve MÜŞTERİ tarafından imzalanarak iade edilecektir.


MADDE 9 - CAYMA HAKKI KULLANILMAYACAK ÜRÜN ve HİZMETLER


9.1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI’nın kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


9.2. MÜŞTERİ’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.


9.3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.


9.4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.


9.5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.


9.6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.


9.7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.


9.8. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.


9.9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya MÜŞTERİ’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.


9.10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, MÜŞTERİ’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


MADDE 10 - YETKİLİ MAHKEME


Müşteri; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetine, İl Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.MADDE 11 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİMÜŞTERİ, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.


MADDE 12 - YÜRÜRLÜK


12 (on iki) maddeden ibaret iş bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, MÜŞTERİ tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.


MÜŞTERİ                                                                                         SATICI